Miljøpolitik

RC Beton A/S er en af landets førende producenter af betonvarer og betonelementer, og det er vores hensigt at vi skal være blandt de førende på miljøområdet indenfor branchen.

RC Beton A/S vil derfor:

  • sikre at vores arbejdsmetoder belaster vores medarbejdere og omgivelser mindst muligt.
  • opstille mål, evaluere resultater og løbende arbejde med at minimere ressourceforbrug og processpild.
  • reducere miljøbelastninger ved vores aktiviteter, under hensynstagen til vores tekniske, økonomiske og forretningsmæssige rammer.
  • minimere affaldsmængder og sikre korrekt affaldshåndtering.
  • have en åben og konstruktiv dialog med offentligheden om relevante miljøforhold.
  • forpligte os til at opfylde alle lovmæssige krav og kontraktlige aftalte kundekrav vedrørende miljøforhold.