Produktcertificering og CE-mærkning

Hele produktionen er productcertificeret i overensstemmelse med

  • DS/EN 13369, Almindelige regler for præfabrikerede betonprodukter

af Dancert under certifikat nr. B116-05.

 

Fabriksfremstillet beton

Produktionen af fabriksfremstillet beton er produktcertificeret i overensstemmelse med

  • EN 206:2013+A1:2016 Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse
  • DS/EN 206 DK NA:2019 Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse – Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark

af Dancert under certifikat nr. B046-02.

 

Produktcertifikater

Produktcertifikaterne finder du i nedenstående tabel:

Certifikater
StandardEC-certifikat/mærkningElementtyper/Ydeevnedeklaration
DS/EN 15258
Præfabrikerede betonelementer - Elementer til støttemure

1073-CPD-B116-03 - download her >>

EN 13258  - download her >>
DS/EN 14992
Præfabrikerede betonelementer - Vægelementer

1073-CPR-B116-01 - download her >>

EN 14992  - download her >>
DS/EN 13225
Præfabrikerede betonelementer - Søjler, bjælker og rammer

1073-CPR-B116-2 - download her >>

EN 13225  - download her >>
DS/EN 15050
Elementer til brokonstruktioner

1073-CPR-B116-04 - download her >>

EN 15050 - download her >>
DS/EN 771-3
Betonvarer

1073-CPR-270 - download her >>


1073-CPR-B205 - download her >>

Kælderblok EN 771-3 - download her >>Styrkeblok, skillerumsplade, mursten EN 771-3 - download her >>Normalblok, rilleblok, hjørne EN 771-3 - download her >>Scan ISO blok EN 771-3 - download her >>Mammut blok EN 771-3 - download her >>Skillerumsplade 600, pasblok og H25 EN 771-3 - download her >>
DS/EN 1338
Betonbelægningssten

Trekantsmærkning 115 - download her >>


Trekantsmærkning 116 - download her >>

EN-1338 - download her >>
DS/EN 1339
Betonfliser

Trekantsmærkning 115 - download her >>


Trekantsmærkning 116 - download her >>

EN 1339 - download her >>
DS/EN 1340
Betonkantsten

Trekantsmærkning 115 - download her >>


Trekantsmærkning 116 - download her >>

EN 1340 - download her >>
DS/EN 15435
Udstøbningsblokke

Trekantsmærkning 115 - download her >>


Trekantsmærkning 205 - download her >>


EN 15435 - download her >>

DS/EN 1917
Betonnedgangs- og inspektionsbrønde

Trekantsmærkning 116 - download her >>

EN 1917 - download her >>
DS/EN 1916
Betonrør og formstykker

Trekantsmærkning 116 - download her >>

EN 1916 - download her >>
DS 2420-1
Afløbsprodukter - supplement til DS/EN 1916

Trekantsmærkning 116 - download her >>

EN 2420-1 - download her >>

DS 2420-2
Brøndgods - supplement DS/EN 1917

Trekantsmærkning 116 - download her >>

EN 2420-2 - download her >>
DS/EN 845-2
Overliggere

Trekantsmærkning 205 - download her >>

EN 845-2 - download her >>

 

Derudover er produktionsstedet Rødkærsbro produktcertificeret i overensstemmelse med

  • DIN/EN 206-1

af Güteschutz-Betonbauteile – BAU-ZERT e.V. under certifikatet: C 2.1.4.3-3.3391.4174.B.DK/6.2