B2B Salg

Georg Buch
Georg Buch
Salgskonsulent over jorden Midt- og Østjylland
Tommy G. Sørensen
Tommy G. Sørensen
Salgschef under jorden Danmark
Joan Tobiasen
Joan Tobiasen
Projektleder under jorden Danmark
Henrik Vilsen
Henrik Vilsen
Konsulent under jorden Danmark
Majbrit Christensen
Majbrit Christensen
Bygningskonstruktør Konstruktionselementer
Henrik L. Jensen
Henrik L. Jensen
Salgschef over jorden Danmark
Tommy Eriksen
Tommy Eriksen
Salgskonsulent over jorden Nordjylland