Armering af murværk

Letklinkebeton er et levende materiale og der skal lægges armering ind i murværket for at sikre et godt og holdbart resultat

For at forebygge revner, i forbindelse med temperatur- og svindbevægelser, indlægges gennemgående armering.

Der lægges armering i lejefugen

  • Efter første skift er henmuret.
  • Herefter minimum hvert tredje skifte. Dog skal der lægges armering i hvert andet skifte, ved formur.
  • Sidste lejefuge inde murafslutningen.
  • Ved åbninger i murværket skal der også lægges armering under sidste skifte inden og over første skifte efter åbningen.

Armeringsmateriale

Armering i vægkonstruktionener, skal være korrosionsfast eller beskyttes mod korrosion svarende til eksponeringsklassen (miljøklasse). Ved passiv miljø-klasse (eksponeringsklasse MX1) kan der eks. anvendes BI-stål 40 eller B550 ribbet armeringsstål Ø6mm. Ved højre miljø-/eksponeringsklasser kan der anvendes rustfri armering.

Bemærk at for- og bagmur i ydervægskonstruktioner oftest ikke er i samme miljø-/eksponeringsklasse.

Der anvendes et stk. armering placeret midt i lejefugen, ved SCAN Blokke 5-15cm og vanger på isolerede blokke. Ved tykkere blokke i lægges der to længder armering, husk at overholde dæklags kravene.

Armeringsmaterialet skal undersøges inden brug og overfladen skal være fri for skadelige stoffer, som kan virke ugunstig på stålet, betonen eller mørtlen, samt vedhæftningen mellem dem.

Skade på eller deformation af armering under oplagring og håndtering bør undgås. De forskellige former for armering bør tydeligt identificeres og oplagres over jorden, således at de ikke kommer i kontakt med mudder, olie, fedstof, maling eller svejsearbejde.

Armeringsdiameteren vælges udfra tykkelsen på lejefugen. I de fleste tilfælde bør fugetykkelsen være mindst 5 mm større end armeringsdiameteren. Der bør ikke vælges armeringsstænger med en mindre diameter end 5 mm.

Det er vigtig at bemærke at ovenstående beskrivelse af fugearmering ikke har indflydelse på murens styrke og ikke må forveksles med konstruktionsarmering. Ovenstående fugearmering skal også anvendes ved vægge der ikke er regnet for bærende.

Detaljerede bestemmelser omkring bl.a. mindste armeringsareal, forankring og stød findes i DS/EN 1996-1-1, afsnit 8.2 Udformning af armering.

    Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.

    Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.