Binder

Ved hulmure, som eksempelvis isolerede tung ydervægge, skal der anvendes murbinder mellem for- og bagmur.

I henhold til “Eurocode 6 – Murværkskonstruktioner” og “SBI-anvisning 157 – Trådbindere til forankring af skalmure og hule mure”, skal der i hule mure anvendes trådbinder (murbindere).

Det materiale trådbinderne er udført i skal bl.a. vælges udfra hvilken ekspo-neringsklasse de anvendes i. Ydervægskonstruktioner henhøre normalt under MX2 eller MX3, og kravene til korrosionsfasthed kan, i henhold til DS/INF167, anses for opfyldt ved at anvende rustfast stål.

I murede konstruktioner, skal isolerede sandwich blokke, som f.eks. klimablok, ses som en hulmur og der skal anvendes binder iht. dette afsnit.

Antal og placering af murbinder skal som udgangspunkt beregnes. Dog kan der under normale omstændigheder placeres minimum 1 stk. Ø 3mm  trådbinder pr. blok for hvert andet skift, svarende til 5 stk. pr. m2 væg. Ved muråbninger placeres en ekstra binder pr. skifte. Ved etageadskillelser placeres 3 stk. bindere pr. blok.

    Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.

    Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.