Brandsikring

De danske brandkrav er ved at blive tilpasset de europæiske normer. Det er derfor vigtig hele tiden at følge med i udviklingen. Erhvervs- og Byggestyrelsen, der bl.a. også står for udgivelsen af bygningsreglementet, opdaterer løbende deres hjemmeside omkring dette tiltag.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udgivet en eksempel samling med brandeksempler for en familieshuse.

Brandklassifikation

Letklinkebeton er pr. definition ubrandbart, og der udvikles ikke sundhedsskadelige røggasser eller brændende dråber ved brandpåvirkning.

I henhold til EU-kommissionens beslutning er letklinker beton og mørtel på listen over byggevarer, med en A1 klassifikation (Intet bidrag til brand). Der stilles derfor ikke yderligere krav om dokumentation.

Brandmodstandsevnen

På trods af, at letklinker beton er ubrandbart, kan styrken ændre sig ved brandpåvirkning. Derfor skal brandmodstandsevnen eftervises i hvert enkelt tilfælde.

Dansk Beton – Blokgruppen (BIB) har i samarbejde med DTU udviklet et beregningsprogram til at hjælpe med eftervisningen af brandmodstandsevnen.

Brandmodstandsevnen for de mest almindelige vægtyper kan findes i Blokgruppens udgivelse“Blokmurværk og brand”, som kan findes under brochurer.

Ikke bærende vægge af letklinker beton blokke, anvendt som brandadskillelse, kan opføres efter tabellen her under. Det er en forudsætning for anvendelse af tabellen, at murværket er udført korrekt og at væggen er pudset.

Ikke bærende brandadskillendevægge
Vægtykkelse [mm]
100 120 150 190 230 290
EI 60 A2-s1,d0(BS 60) 3,00 3,60 4,50 5,00 6,00 7,00
EI 120 A2-s1,d0(BS 120) 2,50 3,50 4,00 5,00 6,00
Angiver maks. højde i meter

    Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.

    Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.