Fugesand

Om projektet er stort eller lille er RC Fugesand den helt rigtige løsning for en tæt og stærk fuge.

RC Fugesand har en kornkurve (0-4 mm), der gør det let at feje sandet ned i fugerne, uden der opstår blokade midt i fugen. Dette muliggør en korrekt fyldning af fugen, som i sidste ende sikrer en god og stærk belægning.

Undgå ukrudt med fugesand

RC Fugesand giver en kompakt og stærk fuge, som gør det vanskeligt for ukrudt at spire. Regnvand vil pga. tætheden ikke have mulighed for at sive ned og give næring til ukrudtet eller bryde den stærke forbindelse.

Velkomprimerede fuger er med til at minimere sporkøring og lunker.

Fugesandets høje kvalitet sikres gennem optimale blandingsprocesser og løbende kvalitetskontrol.

Sådan gør du

Den bedste fyldning af fugerne opnås ved at udføre behandlingen i tørvejr og ved at anvende tørt RC Fugesand. Fugesandet fordeles på belægningen med en kost, så alle fugerne bliver fyldt. Herefter fjernes overskydende fugesand fra belægningen, så skjolder undgås. Afslutningsvis vibreres med egnet pladevibrator*, således optimal tæthed sikres. Behandlingen gentages indtil alle fuger er fyldte.

Efterfyldning

Fugerne vedligeholdes ved, at der udføres mindst et årligt eftersyn af fugefyldningen og der efterfyldes fugesand ved behov. Ved aflejring af organisk materiale (jord, planterester osv.) i fugerne skal dette fjernes inden en evt. efterbehandling.

*Belægningssten: min. 180 kg vibrator, frekvens 90 Hz og slag-kraft maks. 200 kN/m2

    Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.

    Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.


    Beregner

    Gå til beregner