Linjetab

Linjetab er betegnelsen for den mængde varme der forsvinder ud gennem fundamentet. Linjetabet opstår ved, at der trækker varme ned gennem bagmuren og ud gennem siden af terrændækskonstruktionen.

Linietabet bliver således hovedsalig afhængig af følgende forhold:

  • Ydervæggens konstruktion.
  • Terrændækkets U-værdi
  • Isoleringen mellem fundament og terrændæk
  • Fundamentetskonstruktion

Forudsætninger

Terrænets overflade er 15 cm lavere end oversiden af færdigt gulv. Dog kan værdierne benyttes, selv om terrænets overflade er op til 30 cm lavere end overside af færdigt gulv.

Fundamentets bredde er højst 2 cm mindre end ydervæggens tykkelse.

Hvor gulvbetonen går ind over fundamentet, er der regnet med samme isolering foran gulvbetonen som i den ovenstående hulmur

Hvor der er kantisolering mellem terrændæk og fundament, er der ved tyng ydervæg anvendt 15 mm isolering og ved lette ydervægge er der anvendt 50 mm isolering. Kantisolering er materiale med varmeledningsevnen 0,037 W/m K.

For konstruktioner med tilsvarende opbygning, men med anden isoleringevne for bagmuren og anden U-værdi for gulvkonstruktionen kan der interpoleres i tabellen.

Alle linietab på siden er regnet med 10 mm mørtelfuger, og værdierne kan derfor anvendes direkte ved anvendelse af limfuger, da linietabet for limfuger vil være mindre end ved mørtelfuger.

 

Samlingstype A

Samlingstype B

Samlingstype C

33 cm scan Isoblok

Funda-
ments-
type

Samlings-
type

Terræn-
dækkets
U’ værdi
W/m²K

Isolering over
terrændæk
cm

Bagmurstype

Scan Blok
600 kg/m²
λ0,22

Teglsten
1800 kg/m²
λ0,57

Beton
2000 kg/m²
λ1,65

33 cm SCAN Isoblok

33 cm SCAN Blok

33 x 66 cm Betonrende

 Linjetab

A

0,20

0

0,144

0,147

0,151

0,15

0

0,135

0,139

0,141

0,12

0

0,131

0,134

0,138

0,10

0

0,131

0,134

0,138

B

0,20

0

0,127

0,133

0,139

0,15

0

0,118

0,125

0,131

0,12

0

0,113

0,120

0,126

0,10

0

0,113

0,120

0,125

C

0,20

0

0,200

0,178

0,214

0,15

0

0,192

0,169

0,205

0,12

0

0,187

0,164

0,200

0,10

0

0,187

0,165

0,201

2 x 33 cm SCAN Isoblok

33 x 66 cm Betonrende

 Linjetab

A

0,20

0

0,133

0,133

0,141

0,15

0

0,119

0,122

0,124

0,12

0

0,113

0,116

0,119

0,10

0

0,113

0,116

0,119

B

0,20

0

0,116

0,122

0,127

0,15

0

0,106

0,111

0,115

0,12

0

0,100

0,106

0,110

0,10

0

0,100

0,105

0,110

C

0,20

0

0,179

0,156

0,190

0,15

0

0,167

0,144

0,178

0,12

0

0,161

0,138

0,173

0,10

0

0,161

0,137

0,172

3 x 33 cm SCAN Isoblok

33 x 46 cm Betonrende

Linje 

A

0,20

0

0,12

0,12

0,12

0,15

0

0,111

0,113

0,115

0,12

0

0,11

0,11

0,11

0,10

0

0,102

0,105

0,108

B

0,20

0

0,11

0,11

0,11

0,15

0

0,098

0,103

0,107

0,12

0

0,09

0,10

0,10

0,10

0

0,091

0,096

0,100

C

0,20

0

0,17

0,14

0,18

0,15

0

0,157

0,133

0,168

0,12

0

0,15

0,13

0,16

0,10

0

0,148

0,124

0,158

RC Mammutblok

Funda-
ments-
type

Samlings-
type

Terræn-
dækkets
U’ værdi
W/m²K

Isolering over
terrændæk
cm

Bagmurstype

Scan Blok
600 kg/m²
λ0,22

Teglsten
1800 kg/m²
λ0,57

Beton
2000 kg/m²
λ1,65

39 cm RC Mammutblok

Linjetab

A

0,15

0

0,101

0,103

0,108

0,12

0

0,094

0,096

0,100

0,10

0

0,093

0,095

0,098

0,08

0

0,091

0,093

0,095

B

0,15

0

0,098

0,095

0,100

0,12

0

0,086

0,089

0,092

0,10

0

0,084

0,087

0,091

0,08

0

0,082

0,084

0,089

C

0,15

0

0,118

0,119

0,122

0,12

0

0,109

0,111

0,113

0,10

0

0,107

0,108

0,111

0,08

0

0,104

0,106

0,109

45 cm RC Mammutblok

Linjetab

A

0,15

0

0,097

0,098

0,100

0,12

0

0,089

0,091

0,093

0,10

0

0,088

0,089

0,091

0,08

0

0,085

0,086

0,089

B

0,15

0

0,086

0,089

0,093

0,12

0

0,080

0,082

0,086

0,10

0

0,078

0,080

0,084

0,08

0

0,077

0,079

0,082

C

0,15

0

0,111

0,111

0,113

0,12

0

0,102

0,102

0,105

0,10

0

0,100

0,100

0,102

0,08

0

0,097

0,098

0,100

49 cm RC Mammutblok

Linjetab

A

0,15

0

0,093

0,095

0,096

0,12

0

0,086

0,088

0,089

0,10

0

0,084

0,086

0,086

0,08

0

0,082

0,084

0,084

B

0,15

0

0,084

0,088

0,091

0,12

0

0,077

0,080

0,082

0,10

0

0,075

0,079

0,080

0,08

0

 

 

 

C

0,15

0

 

 

 

0,12

0

 

 

 

0,10

0

 

 

 

0,08

0

 

 

 

    Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.

    Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.