Opmuring af kældervægge

Arbejdsmetoderne til muring med RC Kælderblokke, er en kombination af metoderne fra letklinkeblokke og funda-blokke

Det første skifte kan evt. sættes i den våde beton i randfundamentet, så en god vedhæftning sikres.

Til opmuring af RC Kælderblokke anvendes RC Blok- og Elementlim. Det er vigtig at anvende nok lim, så vedhæftningen mellem blokkene sikres. Den færdigblandede masse fordeles på den vand- og lodrette flade med limske, stålspartel eller andet lign. Hvis der anvendes binder skal disse, på den udvendige vange, omsluttes af limen.

Forarbejdningstiden er ca. 2 timer ved en temperatur på 20 °C. Lavere temperaturer vil forlænge og højere temperaturer vil forkorte åbnings- og hærdetiden. I alle tvivlstilfælde anbefales en prøveudlægning.

Blokkene opstilles således, at de lodrette huller står oven over hinanden. Dette giver en halv bloks forbandt. Hjørneblokkene er fremstillet, så de passer med dette forbandt.

Armering

Som hovederegl anvendes 2 Y10 armeringsjern, både lodret og vandret. Der skal anvendes afstandsholdere på armeringen. Disse er special udviklet til systemet og leveres sammen med blokkene.

Der skal sikres en 50 cm overlæg på armeringsjernet. Overlægget er gældende for både den lodrette og den vandrette armering.

Ved hjørnerne bukkes armeringen rundt om. Armeringsvinklerne skal gå mindst en meter på hver siden af hjørnet, og tilstødende armering skal overlappe med mindst 50 cm.

Udstøbning

Udstøbningen af blokkene må ikke ske før limen er fuldt hærdet. Påbegyndes udstøbning for tidligt, er der risiko for udskridning.

Til udstøbningen af bagmuren kan anvendes en vibrationsfri, moderat beton, stenstørrelse 4/8. For at blokkene fyldes korrekt og trykket fordeles jævnt, skal fyldningen af beton fordeles jævnt over væggen.

Dræn

Kælderydervægge under jord skal beskyttes mod fugt og/eller vandtryk.Fundament-dran-150x150

Kælderydervægge beskyttes udvendig ved etablering af en fugtisolering, eksempelvis ved berapning/grovgrunding og påfølgende to gange asfaltering eller med særligt tynde, hårde profilerede plastplader.

Terrænet langs kælderydervægge skal have fald bort fra bygningen eller andre foranstaltninger skal træffes, så overfladevand effektivt ledes bort.

For at hindre, at nedsivende vand skaber vandtryk mod kældervægge, skal der
udvendigt etableres et vægdræn enten ved anvendelse af drænende fyld, opstilling af drænblokke af f.eks. letklinkerbeton eller ved anvendelse af isoleringsmaterialer med drænende egenskaber (mineraluld regnes ikke for drænende).

Der skal etableres omfangsdræn, og vægdrænet skal have forbindelse hertil.

    Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.

    Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.