Opmuring af vægge

Scan blokke er et godt alternativ til mursten og andre bloktyper når der skal sættes ydervægge og skillerum. Den forholdsvise lave vægt og hurtige opsætning giver en masse fordele i byggeperioden.

Isolering mod fugt

Opmuring af væggeOpmuring af væggeUnder både yder- og skillevægge af letklinker-blokke udlægges murpap/folie. Murpappet fungerer som en fugtbremse, så grundfugt ikke
trækker fra fundamentet og op i vægkonstruktionen.

Når der bygges hulmure med løs isolering, kan dugpunktet opstå indvendig i konstruktionen. Det skal derfor sikres at dug ledes mod formuren. Dette gøres ved, at der ligges en bred murpap under formurens første skifte. Murpappet bukkes herefter op over bagmurens første skifte.

Når der anvendes sammenlimede SCAN blokke, har disse ikke et hulrum hvor dampen kan vandre. Det er derfor ikke nødvendig at opbukke murpap.

En tilsvarende murpap indlægges over muråbninger, hvor det bøjes op langs bagmuren, og føres mindst 15 cm ud i hulrummet på begge sider af muråbningen.

Radonsikring

Opmuring af væggeFor at sikre indeklimaet i boligen skal der udlægges en radonspærre.
Der findes flere forskellige muligheder for at radonsikre langs fundamentet. En af de mest anvendte metoder, er at ligge en bred murpap under det nederste skifte i bagmuren ud mellem terrændækket og isoleringen. Der findes også membranløsninger, som dækker det indvendige areal under terrændækket. Hvor der er mulighed for det, kan der ligges en asfaltpap ud over terrændækket og svejses fast.

Undersøgelser har vist, at noget af det der kan afhjælpe radonproblemet er, at lave et ventilerende lag under isoleringen. Dette kan laves af grus eller løse letklinkenødder. Fra det ventilerede lag føres der en udluftning over taget. På denne måde udlignes trykforskellen over og under terrændækket.

Husk altid at tjekke de seneste regler omkring radonsikring i bygningsreglementet.

Forbandt

Opmuring af vægge

Det er vigtigt at mure i forbandt, for at sikre at muren opnår en tilstrækkelig sammenhængende styrke.

Når der mures i forbandt betyder det, at blokkene skal overlappe hinanden. De lodrette studsfuger forskydes herved. Studsfugerne skal, som en tommelfingerregel, forskydes 0,4 x blok højden For en SCAN Isoblok og SCAN Klimablok er dette 76 mm. Ved en SCAN Klimablok H25 er forskydelsen 100 mm,  og for en RC Mammutblok 200 mm forskydelse.

Mørtel og fuger

Når man bruger massive letklinkerblokke i et murværk, skal der mures med fyldte fuger. Hvis muren efterfølgende skal pudses, er det vigtigt, at fugerne er fyldt helt ud. Hvis dette undlades kan det give aftegninger og svindrevner i pudset.

SCAN Iso-, SCAN Klima og RC Mammutblokke mures med fyldte leje- og studsfuger på vange delen. Det er vigtigt at blokkenes isoleringsområde ikke fyldes med bloklim. For at holde de angivne varmetabsværdier, skal der lægges en isoleringsstrimmel af mineraluld mellem hver skifte.

Der anvendes mørtel til muring af blokkene. Mørteltypen skal vælges ud fra, hvilken murtype der arbejdes på.

Overliggere

Overliggere har til formål at støtte murværket over muråbninger. Det er derfor vigtig, at overliggerne er beregnet rigtig, så revner og konstruktionssvigt undgås. Du kan finde en vejledning i dimensionering af overliggere.

Letklinkeoverliggere oplægges over muråbninger, og vederlaget fordeles ligeligt.

Overligger skal være CE-mærket og må ikke afkortes.

    Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.

    Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.