Overfladebehandling

Letklinkebeton er ikke meget fugtsugende, alligevel skal beton altid beskyttes mod slid og vejrlig. For at opnå beskyttelse på sokler og fundamenter, skal disse altid pudses.

Det anbefales, at sokkelpuds udføres i to etaper.

 1. Der lægges et tyndt lag udkast, af cementmørtel på det færdige fundamentet.
  Der kan med fordel anvendes en blanding af sand og cement 1:1, som blandes til en tynd “grød”.
  Den tynde mørtel kastes på blokkene, med en murske. Der skal anvendes en sådan kraft, at mørtellen kommer godt ind i alle hulninger og pore.
  Udkast er nemmest at udføre inden der sættes vægge på soklen.
 2. Efter endt opsætning af ydervægge, pålægges der et afsluttende pudslag på soklen. Som afslutningslag kan der, iht. www.mur-tag.dk, anvendes en KC35/65/650 mørtel.
  Der kan læses mere om udførelsen af pudsearbejdet her

For at undgå farveforskelle i sokkelpudsen, er det en god ide altid at pudse en hel side af gangen, uden at holde pause. Er det nødvendig, at stoppe et sted på fladen, er det en god ide at gemme dette skel bag tagnedløb og lignende.

Revner ved svind

Letklinkeblokke har, ved levering, normalt vis et større fugtindhold, end blokkene i den færdige konstruktion. De vil herefter stå og give sig en smule. Det er derfor altid en god ide, at vente med det afsluttende pudslag.

Såfremt det ønskes at udføre pudslaget før konstruktionen har fundet sin fugtbalance, eller at der forvendtes mindre bevægelser i soklen, kan det anbefales at anvende en fiberforstærket pudsmørtel eller at lægge et armeringsvæv i mellem udkastslaget og den afsluttende pudslag.

Gode råd ved pudsning

Det kan være en rigtig god ide at lægge et bræt under, hvor man pudser, så spildmørtel kan samles op og genanvendes.

Sokkelpudsen skal udføres med et overlæg ned over randfundamentet. Undersiden af pudset skal afskæres i en vinkel således, at opadrettet jordtryk ikke skubber på pudset.

Betonpuds anvendes retningsgivende i lagtykkelser fra 5 til 8 mm.

For at undgå farveforskelle i sokkelpudsen, er det en god ide altid at pudse en hel side af gangen, uden at holde pause. Er det nødvendig, at stoppe et sted på fladen, er det en god ide at gemme dette skel bag tagnedløb og lignende.

  Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.

  Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.