Permeabel belægning

I Danmark oplever vi flere og flere skybrud med mere regnvand til følge. Det giver en større belastning på kloaknettet og problemer med dræning af vandet.

I mange bymiljøer består belægningen typisk af tætte sten og fuger, som ikke bortleder vandet hurtigt nok og dermed ikke er gearet til den øgede vandmængde. Der er derfor behov for en hurtig og effektiv dræning af vandet.

Permeabel løsning

Hos RC Beton har vi udviklet en permeabel belægning, der løser problemet nemt og effektivt. En permeabel belægning lader vandet sive hurtigt væk fra området, sikrer at kloaken ikke overbelastes og forhindrer aquaplanning på arealerne.

Permeable belægninger er perfekt til store arealer, P-pladser, industripladser, lagerpladser, boligveje, brandveje etc.

2 forskellige belægninger

Vores permeable belægning fås i 2 forskellige udgaver, en sten med 10% fugeareal og en sten med 35% fugeareal. Begge sten kan maskinlægges og kan lægges sammen med RC Profilsten.

RC-Beton-Perma-10-permeabel-belaegning RC-Beton-Perma-35-permeabel-belaegning

Fordele ved permeabel belægning

• Mindre belastning af kloaksystemet

• Undgå udgifter til afløbsriste og afløb

• Belægningen kan p.g.a. dræningen lægges vandret

• Fri for vandpytter og lunker

• Nedsives alt regnvandet kan tilslutningsbidrag til kloaknet i visse tilfælde spares væk eller tilbagebetales

Foreslået opbygning Permeable

Vandet trænger ned gennem fugearealet på belægningen (1) og videre gennem afretningslaget (2) f.eks. knust granit 2-5 mm.
Vandet (4) ophobes i bærelaget (3) inden videre fordelingen til undergrunden. Bærelaget skal opbygges af et tilstrækkelig permeabelt materiale, som for eksempel 16-22 mm skærver (knust granit).
Hvis undergrunden (5) har dårlig gennem- trængelighed (k<10-5m/s) eller grundvandspejlet ligger højt, kan der indlægges et dræn i under bærelaget.

 

 

Græsarmering G10 (også kaldet Perma)
22,5 x 22,5 x 8 cm
Græsareal 10% – kan maskinlægges


Græsarmering G25 (også kaldet RBR Plus)
22,2 x 22,2 x 8 cm
Græsareal 25% – kan maskinlægges


 

    Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.

    Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.


    Beregner

    Gå til beregner