Plansilo

Med en plansilo fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret system til landbrug og industri, hvor der såvel styrke- som designmæssigt er tænkt på alle detaljer.

RC Plansilo system

Systemet består grundlæggende af standard L- og T-elementer i enten 2,5 meters længde og 3 meters højde eller 3 meters længde og 2,5 meters højde.

Derudover fås et U-element, der er et dobbeltelementet, som måler 2 meter i længden og 3 meter i højden. U-elementet giver mulighed for at skabe en hævet platform rundt om plansiloen, hvilket øger sikkerheden ved anvendelse af plansiloen. Du kan læse mere i brochuren.

Derudover består systemet af forskellige tilpasningselementer, hjørneelementer, samlingselementer mv.

Dette sikrer en hurtig og nem montage og medfører tillige, at der fås en komplet silo uden ”svage led”.

Dette gælder også samlingen mellem elementer og bundplade. Samlingen er sikret ved at sammenkoble armeringen.

Alle elementerne er fremstillet med en 90 graders vinkel mellem fod og væg, hvorved optimal tømning af siloen lettes. Overdækkes plansiloen med presenning eller lignende, skånes denne af de afrundede kanter på elementerne.

RC plansiloelementer er i styrke og udformning produceret med henblik på, at modstå langsigtet mekanisk påvirkning fra hele håndteringsprocessen ved f.eks. ensilering og tømning.

Plansilobund

RC Plansilo kan placeres direkte ovenpå 20 cm afrettet og velkomprimeret stabilt grus – afrettet med ca. 20 mm sand. Man skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, om der skal laves bundsikring under bærelaget. Dette kan afgøres ved en boreprøve.

Designet på plansiloelementerne gør, at de ikke kan vælte, men de skal sikres mod udskridning. Dette sikres nemmest ved at lægge stabilt grus op til kanten af elementets fod og derefter lægge asfalt i hele plansiloens bund.

Bag yderelementerne skal der laves en bagstøbning i beton eller ved jordpåfyldning.

    Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.

    Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.