Pumpestationer

Pumpestationerne leveres fra fabrik med epoxymalede vægge og skridsikkert epoxymalet gulv. Dæk er udført med isolering og underside af træbetonplader for reducering af kondensdannelse og støj.

Alle huller til rørføringer er udført fra fabrik, og pumpestationen kan leveres med supplerende udvendig fugtisolering efter kundens ønske.

Kun adgangsluger er synlige efter pumpestationen er færdiggjort, og de er derfor sikret mod grundvand i terrænniveau.

RC Superbox

RC Beton har udviklet RC Superbox, som er en pumpestation med integreret pumpesump i ét og samme element:

  • Epoxymalet sump
  • Ingen rørforbindelse i jord
  • Hurtig sætning
  • Færdiggørelse på fabrik
  • Fleksible mål på bygværk og sump
  • Kompakt og økonomisk attraktiv
  • Sætning af komplet enhed på 1 dag
  • Banket i sump efter antal pumper og indløb
  • Kørefast op til 40 tons

RC Beton er på markedet med et fleksibelt elementsystem kaldet RC Superbox, der er særligt egnet til underjordiske konstruktioner. Elementsystemet medfører reduceret udførelsestid og optimerede arbejdsprocesser i forhold til traditionelle løsninger.

RC Superbox er fleksibel og har mange anvendelsesmuligheder.

Løsningerne tilpasses den enkelte kundes ønsker og vi tilbyder kompetent rådgivning omkring valg af løsninger samt optimering af kvalitet, drift, arbejdsmiljø, sikkerhed og totaløkonomi.

Det nye system er opbygget af kasseformede elementer udformet som enten bund-, mellem- eller topsektioner. Størrelse og højde af elementerne tilpasses det aktuelle projekt.

Box-elementerne har en lang række anvendelsesmuligheder, og herunder gives et par eksempler.

Byggegruber

RC Superbox-elementer kan med fordel anvendes som byggegruber/-skakte i forbindelse med kloakrenovering og No-dig opgaver.

De kan leveres med et specielt skær således, at skakten langsomt glider ned efterhånden som der udgraves i skakten. På denne måde fungerer skakten som alternativ til gravekasse eller spuns. Samtidig minimeres arbejdsarealet, hvilket ofte er en stor fordel ved kloakrenoveringsopgaver i byområder.

Hvor der er grundvand kan udgravningen udføres under vandspejlet og bunden i gruben udstøbes i undervandsbeton inden gruben tømmes, hvorved grundvandssænkning kan undgås.

RC Superbox kan leveres med udsparinger og rørtilslutninger således at entreprenørens arbejdsgang optimeres.

Skakten som opbygges af box-elementerne er en blivende konstruktion, og den udnyttes efterfølgende som brønd, overløbsbygværk o.l.

Ring på 86 65 80 55 - eller skriv til tilbud@rc.dk. Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.
Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.