RC Tunnel

RC Tunnel består af store og små tunnelløsninger til vej, sti og faunapassage.

RC Beton producerer 3 forskellige typer af tunneller.

Type 1

RC Tunnel type 1 består af rammeelementer på plade- eller stribefundament. Fundamentet leveres typisk præfabrikeret, men kan også være pladsstøbt for kortere montagetid.

Løsningen anvendes til tunneller med indvendige højder op til 3 m og spændvidder op til 8 m.

RC Tunnelen TYPE 1 principskitse

Type 2

RC Tunnel type 2 er bygget op af dækelementer, der bliver oplagt på elementvægge med fod.

Løsningen anvendes primært på tunneller med større tværsnit, d.v.s. med indvendige højder op til 8 m og spændvidder op til 15 m.

Løsningen kan evt. suppleres med præfabrikeret eller pladsstøbt bundplade.

RC Tunnelen TYPE 2 principskitse

Type 3

RC Tunnel type 3 består af U-elementer med betondæk.

Denne tunneltype anvendes primært til mindre faunatunneller og laves i størrelser op til 3×3 meter.

RC Tunnel type 3 er en prisbillig løsning, der tillader udformning af bundløb og brinke før montage af dæk.

RC Tunnelen TYPE 3 principskitse

Ring på 86 65 80 55 - eller skriv til tilbud@rc.dk. Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.
Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.