Varmetab

En af fordelene ved at anvende letklinkebeton er, at den har en bedre isoleringsevne end f.eks. teglsten. Det bevirker bl.a., at der kan anvedes en tyndere isolering end ved teglstensmur uden et øget varmetab.

Det samlede varmetab – også kaldet U-værdi – for en hulmur er afhængig af eventuelle kuldebroer og virkningen af reduceret isoleringstykkelse i områder af konstruktionen.

Kuldebroer kan eksempelvis være:

  • Udmuringer omkring vinduer og døre
  • Bindere og forankringer
  • Gennembrydninger

Varmetab U-værdi

 

 

 

 

 

Hulmurens samlede U’-værdi beregnes som:

A1*U1 + A2*U2 + Ψk*L
——————————- = U’
A1+A2

A1 og A2 er delarealer
U1 og U2 er delarealernes U-værdi
Ψk er linjetabet ved isoleringsspring
L er længden af lineær kuldebro

Dæk, søjler og andre konstruktioner, der gennembryder ydervæg skal, såfremt der opstår kuldebroer, indregnes i den samlede U’-værdi.

Basiskonstruktionens U1 Værdi

I tabellen herunder kan U-værdien U1 aflæses.
Der er regnet med følgende konstruktionsdele:

  • Mineralulds isoleringen med λdekl på 0,037 W/m K.
  • Der er regnet med 5 stk. 3 mm rustfaste trådbindere pr. m² jævnt fordelt over hele murfladen. Korrektion for bindere ΔUf ≤ 0,005 W/m²K, og den skal derfor i henhold til DS 418 ikke medregnes.
  • Korrektionen for luftspalter i isoleringslaget er indregnet med en ΔU”  på 0,01 W/m²K, som gælder for en bagmur i murværk med netop fyldte fuger.
Bagmur af SCAN blokke 600
 Formur Isolering mm  100 mm 150 mm
Væg
tykkelse
mm
U
værdi
W/m²K
 Væg
tykkelse
mm
 U
værdi
W/m²K
100 mm
SCAN blok
100  300 0,27  350  0,25
125  330 0,23  380  0,22
150  350 0,20  400  0,19
190  390  0,16  440 0,16
150 mm
SCAN blok
100  350  0,25 400 0,24
125  380  0,22  430 0,21
150  400  0,19  450 0,18
190  440  0,16  490 0,15
108 mm
Tegisten
100  310  0,29  350  0,27
125  340  0,24  380 0,23
150  360 0,21  400 0,20
190  400  0,17  440 0,16

Udmuringens U2 værdi

Bagmur SCAN blokke
Formur Væg
isolering
mm
100 mm 150 mm
Kuldebroisolering i mm
λdekl 0,037 W/m K
0 10 50 0 10 50
100 mm
SCAN blok
 100 0,66  0,58 0,38 0,57 0,51 0,35
125 0,61  0,54  0,36 0,54  0,48 0,34
150 0,57 0,51 0,35 0,51 0,46 0,32
190 0,52 0,47 0,34 0,47 0,42 0,31
150 mm
SCAN blok
 100  0,58 0,51 0,35 0,51 0,46  0,32
125  0,54  0,48  0,34 0,48  0,44 0,31
150 0,51 0, 46 0,32  0,46 0,41 0,30
190 0,47  0,42 0,31 0,42 0,39 0,29
108 mm
Teglsten
100 0,81  0,69 0,42 0,69 0,59  0,39
125  0,74  0,64  0,41  0,64  0,56 0,37
150 0,69 0,59 0,39 0,59 0,52 0,36
190 0,61 0,54 0,36 0,54 0,48 0,33

 

Overligger
Formur
Overligger
Bagmur
Isolering
mm
Væg
tykkelse
mm
U-værdi
W/m²K
100 mm
Letklinker
Overligger
Letklinker
Overligger
100 mm
150 350 0,23
Letklinker
Overligger
100 mm
190 390 0,19
Letklinker
Overligger
150 mm
140 390 0,24
Letklinker
Overligger
190 mm
100 390 0,30
108 mm
Tegl
Overligger
Letklinker
Overligger
100 mm
150 358 0,23
Letklinker
Overligger
100 mm
190 398 0,19
Letklinker
Overligger
150 mm
150 408 0,23
Letklinker
Overligger
190 mm
100 398 0,30

Linjetabet Ψk

Ved ribber og udmuringer er linietabet afhængig af den isolering, der er anvendt til kuldebrosafbrydelsen, og de materialer der er anvendt til undmuring og formur/bagmur. I nedenstående tabel vises værdierne for linietabet ved forskellige tykkelser af kuldebrosafbrydelse.

I henhold til DS 418 sættes værdier der er mindre end 0,02 W/m K lig 0.

 

Linietab Ψk
Kuldebroafbrydelse Tegl SCAN blok
SCAN blok SCAN blok
Ingen 0,02 (0,01)
10 mm (0,01)
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
Tal stammer fra tabel 6.7.1 i DS 418

    Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.

    Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.