Varmetab

Der stilles, i bygnings-reglementet, krav til kældervægges maksimale varmetab. Varmetabet for kældervægge regnes som en uværdi for den sammensatte konstruktion dvs., at evt. udmuringer skal indregnes. Dog medregnes linitabet, ved kælderfundamentet, som en separat værdi.

Traditionelt har kældervægge bestået af en massiv del, og nogle skifter termblokke, fra lige under terræn og til færdig kældervæg. Dette har givet anledning til en kompliceret beregning af den resulterende u-værdi og spring i placeringen af dugpunktet i konstruktionen.

Med RC Kælderblok anvendes den samme konstruktion fra bund til top, hvilket giver en mere simpel beregning og dugpunktet ligger fast på udvendig side af konstruktionen.

U-Værdi

På grund af den højisolerende kerne i kælderblokken opnås for blokken et varmetab

Ved 1 meter under terræn
0,14 W/m²K

Ved 2 meter under terræn
0,12 W/m²K

hvilket er nok til at overholde de skærpede krav til kælder.

Da der ikke sker noget isoleringsspring ved åbninger til vinduer og døre, bliver der ikke noget linietab, der skal medregnes i u-værdien.

Linietab

Ved fundamentet til kældervægge vil der opstå et linietab. For at minimere dette linietab anbefales det at opmure et eller to skifter under kældergulvets overside. På grund af den høje isoleringsevne af blokken, kan linietabstabellen i DS418 anvendes.

    Du kan også udfylde nedenstående formular for at sende en besked til os.

    Bemærk at vi ikke har salg direkte til private.